Klímaszerelési megoldások

> A KLÍMASZERELÉS ALAPELVEI

– Split klíma készüléket csak zöldkártyával rendelkező képesített klímaszerelő telepíthet.
– Az új klíma készülék kültéri egysége hűtőközeggel, a beltéri egysége védőgázzal van feltöltve. A gázhiányos klíma készülékeket csak a szivárgás szakszerű elhárítása után szabad telepíteni. A beltéri egység csonkjait, a védőgáz leeresztése után sem szabad tartósan szabadon hagyni főleg, ha a klímaszerelés párás időszakban történik.

> A SPLIT KLÍMA BELTÉRI EGYSÉGÉNEK ELHELYEZÉSE

Főbb szempontok:
– a helyiség légeloszlása a kedvező legyen
– az épületszerkezet megfelelő erősségű legyen a klíma megtartásához (pl: a gipszkarton fal?: nagy teljesítményű oldalfali klíma, vagy állmennyezet?: kazettás klíma esetén)
– a klíma beltéri egységét olyan helyre kell elhelyezni, hogy a levegő áramlása akadálytalan legyen, és elegendő helyet kell biztosítani a szerviz tevékenységre is
– a kondenzvíz, a lehető legrövidebb úton tudjon távozni
– a klíma berendezést ne érje erős külső hatás: hő, gőz, mechanikai rezgés, nedvesség stb.
– a klímaszerelés megkezdése előtt fel kell mérni, hogy az elektromos hálózat alkalmas e a klíma berendezés üzemeléséhez?

> A SPLIT KLÍMA KÜLTÉRI EGYSÉGÉNEK ELHELYEZÉSE

Főbb szempontok:
– a levegő akadálytalanul áramolhasson a hőcserélőn keresztül
– a kifújt levegő, és a zaj ne zavarja a szomszédokat
– az épületszerkezet, vagy a talaj megfelelő erősségű legyen a klíma kültéri egységének megtartásához
– a klíma ne legyen kitéve közvetlen szennyeződésnek: por, szálló anyagok
– illetéktelen személy vagy állat ne férjen a klíma készülékhez
– a klíma elhelyezése esztétikai szempontoknak megfeleljen
– a klímaszerelés, karbantartás, szerviz célból hozzáférhető helyen legyen

> A KÜLTÉRI ÉS BELTÉRI EGYSÉGEK KÖZÖTTI CSŐVEZETÉK KIALAKÍTÁSA

A klíma készülékek megfelelő elhelyezése után a csővezetékeket kell kialakítani. A villamos vezetékeket csak a munka végeztével szabad bekötni, a védőföldeléssel együtt. A klíma csővezeték szerelés alapelve, hogy minél kisebb legyen a klímák közti szintkülönbség, minél rövidebb legyen a nyomvonal.

A mono klíma és multi klíma készülékek gépkönyvei a csővezetékek méreteire vonatkozó előírásokat is közölnek. A klímaszerelés során ezeket be kell tartani.

> A SPLIT KLÍMA KÉSZÜLÉKEK ÜZEMBE HELYEZÉSE

– Az üzembe helyezés előtt meg kell győződni arról, hogy a klímaszerelés megfelelően történt, szemmel látható hiba nem áll fenn.
– Próbanyomás /szivárgás vizsgálat/
– Vákuumozás /a split klíma beltéri egységére és az egységeket összekötő csőrendszerre terjed ki/ Ha csővezetékben nedvesség található a klímaszerelő szakembernek az eljárást nitrogénes öblítéssel, több alkalommal el kell végezni. Ha a klímaszerelés közben gondosan jártak el, ez a probléma ritkán fordul elő.

A sikeres vákuumpróba után a klíma kültéri egységében tárolt hűtőközeget rányitjuk a rendszerre.
A klíma berendezést feszültség alá lehet helyezni, és el lehet indítani.
Az esetleges többlet hűtőközeget a klíma szívóoldali szelep oldalcsonkján át üzem közben lehet pótolni.